TISZTELT SZÜLŐK!

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2018. JÚNIUS 14-én és 15-én, Csütörtökön, ÉS Pénteken nevelés nélküli munkanapot tartunk

óvodánk ezen a napon zárva lesz.

Megértésüket köszönjük!

Böde Julianna
igazgató

2018.06.04.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket,hogy az új szülők szülői értekezletet 2018.06.11-én hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk.
Tisztelettel:
Böde Julianna
igazgató
2018.06.04.
_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket,hogy a beiratkozás időpontjáról
a visszaigazoló e-mailt, spam vagy promóció mappában is legyenek kedvesek megtekinteni.
Köszönettel:
Titkárság
2017.05.04.
_______________________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket,hogy óvodánkba a 2017/18-as nevelési évre beiratkozni vágyók  a  ” Beiratkozás ” menüpontunk alatt : időpontot tudnak foglalni, továbbá le tudják tölteni a beiratkozáshoz szükséges adatlapunkat. Minden Kedves Szülőt arra kérünk,hogy egy időpontot jelöljön meg!
Együttműködésüket megköszönve:
Unyi Tamara
igazgató
2017.04.14.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Tisztelt Szülők!
Ezúton értesítjük Önöket,hogy óvodánkban a nyílt nap 2017.04.24-én hétfőn 10 órától lesz. Melynek helyszíne: 2141 Csömör, Laki u. 3. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.04.11.
———————————————————————————————————————————————————————————–
Tisztelt Szülők!
A beiratkozási hirdetményt
-a 2017/2018-as
nevelési évre- a ” Beiratkozás”
menüpontban olvashatják.
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.04.07.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Tisztelt Szülők!
Óvodánkban a nyílt nap tekintetében változás történt.
Új időpontja: 2017.04.24.
Bővebb tájékoztatás a jövő héten várható.
Megértésüket köszönjük.
2017.04.03.
———————————————————————————————————————————————————————————–
Tisztelt Szülők!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Laki utcai óvoda Családi egészség- és sportnapját illetően változás történik, az Országos Ballagás figyelembe vétele miatt.
Új időpont: 2017. május 12.(esőnap nincs)
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.04.03.
————————————————————————————————————————————————————————————
Tisztelt Szülők !
Kérjük szépen Önöket,hogy adójuk 1 százalékával támogassák intézményünk alapítványát.Alapítvány A Csömöri Óvoda Gyermekeiért
Adószáma: 18686988-1-13
Nagyon szépen köszönjük!

Tisztelt Szülők!

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges köziratok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülők (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– Születési anyakönyvi kivonat

– nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

 

A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumok:

  • a gyermek TAJ kártyája,
  • oltási kézikönyv (az elmaradt oltás pótlása után jöhet csak be a gyermek az óvodába),
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői határozat,
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén szülői nyilatkozat,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat,
  • pontos adatokkal kitöltött „Adatlap óvodai beiratkozáshoz” (mely letölthető az óvoda honlapján található „Dokumentumok” menüpontból, vagy beszerezhető az óvoda titkárságán).
_________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy akik óvodánkba a 2018/19-as nevelési évre szeretnének beiratkozni  a  ” Beiratkozás ” menüpontunk alatt : időpontot tudnak foglalni, továbbá le tudják tölteni a beiratkozáshoz szükséges adatlapunkat. Minden Kedves Szülőt arra kérünk, hogy egy időpontot jelöljön meg!
Együttműködésüket megköszönve:
Böde Julianna
igazgató
2018.04.21.
__________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy várakozás elkerülése érdekében a beiratkozáshoz időpontot kell kérni, amit megtehetnek elsősorban az óvoda honlapján (www.csomoriovi.hu), a 06 28 543 940 telefonszámon, vagy személyesen a Laki utcai óvodában.

A jelenleg hozzánk járó óvodások testvérei részére nem szükséges időpontot kérni. Az okmányokat szíveskedjenek behozni a beíratást megelőző héten az óvoda titkárságára, ha szeretnék beíratni a kistestvért.

Csömör, 2018. április 20.

Böde Julianna
igazgató

__________________________________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők!
Ezúton értesítjük Önöket,hogy óvodánkban a nyílt nap 2018.04.16-án hétfőn 10 órától lesz. Melynek helyszíne: 2141 Csömör, Laki u. 3. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tisztelettel:

Böde Julianna
igazgató

2018.03.28.

__________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Fogyasztónk!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a biztonságosabb villamos energia ellátás érdekében

2018. március 29-én 08:00 órától 12:00 óráig

hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A munkavégzés időtartalma alatt az Önök vételezési helyén

szüneteltetni fogjuk a villamosenergia-szolgáltatást

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

ELMŰ Hálózati Kft.

Csömör, 2018. március 14.

__________________________________________________________________________________________________

Kedves Szülők!

A Magyar Államkincstár felhívta a figyelmünket, hogy étkezés pontos lemondásánál a következőkre nagy figyelmet fordítsunk:

  • A hiányzást haladéktalanul jelezzék az óvoda felé
  • Amennyiben a szülő nem jelzi hiányzást, a rákövetkező napon kihúzzuk a létszámból mindaddig, amíg a szülő nem jelzi előző nap 9 óráig, hogy jön gyermeke óvodába.

Kérjük ezt figyelembe venni, mert a hiányzó gyermeknek nem áll módunkba étkezést biztosítani, így nem tudjuk fogadni.

Csömör, 2018.március 12.

Köszönettel: Az óvoda Vezetősége

__________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Csömöri Szülők!

Tisztelt Csömöri Polgárok!

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 1-jén megtartott nyilvános ülésén egyhangú szavazással úgy döntött, hogy ez év augusztus 1-jétől a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába adja át a Kacsóh Pongrác utcai Csömöri Kéknefelejcs Tagóvodát.

A 2017 tavaszán, szülői kezdeményezésre elindított előkészítő és tájékoztatási időszakot a 2018 februárjában lezajlott intézményi dolgozói és szülői szavazás, illetve véleménynyilvánítás zárta le, melynek eredménye szerint a szülők és az óvodai dolgozók többsége támogatta, hogy az 5 csoportos önkormányzati tagóvoda ökumenikus szemléletű, evangélikus fenntartású, önálló intézménnyé alakuljon át. A Kacsóh Pongrác utcai tagóvoda ingatlana az evangélikus fenntartás mellett önkormányzati tulajdonban marad.

Az Önkormányzat vezetése 2012-ben fogalmazta meg azon határozott szándékát, hogy a helyi oktatás-nevelés terén minél jobban kielégítse az új oktatási-nevelési alternatívák iránt egyre határozottabban megfogalmazódó szülői igényeket. A német és szlovák nemzetiségi oktatás-nevelés meghonosítása, a magán bölcsődékkel kötött ellátási szerződések után a keresztény értékeken alapuló óvodai nevelési intézmény megalapítása is ennek a folyamatnak az újabb, fontos állomása.

2018 őszétől a település nagyobb, 10 csoportos Laki utcai óvodája önálló önkormányzati intézményként működik tovább. A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói állására a Képviselő-testület várhatóan március végi ülésén írja ki az intézményvezetői pályázatot.

Az intézmények megváltozott működésével, a közelgő májusi beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról az elkövetkező hetekben részletes tájékoztatást adunk a szülőknek.

Csömör, 2018. március 2.

Csömör Nagyközség Önkormányzata            Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

__________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csömöri Kéknefelejcs Tagóvoda (2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6.) egyházi fenntartásba vételével kapcsolatos szavazás 2018. február 19-től február 21-ig reggel 6.30 és este 18.00 között kerül megrendezésre.
Szavazati joga az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek szüleinek van, amely családonként egy szavazatot jelent.
Tisztelettel: Csömöri Polgármesteri Hivatal
2018.02.15.
__________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy megváltozik az óvoda vezetője 2018. 02. 01-től a
képviselőtestület egyhangú döntése alapján: Böde Juliannát nevezték ki
igazgatónak 2018. 07. 31-ig.
Tisztelettel: Titkárság
2018. 01. 30.
__________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kacsóh P. utcai óvodában a következő időpontokban lesznek a szülő értekezletek megtartva:
Méhecske csoport: 2017.09.28-án csütörtökön 17:00-tól
Pillangó csoport: 2017.09.26-án kedden 17:00-tól
Katica csoport: 2017.09.25-én hétfőn 16:30 órától
Maci csoport: 2017.09.28-án csütörtökön 17:00-tól
Csibe csoport: 2017.09.20-án szerdán 16:30-tól
Tisztelettel: Titkárság
2017.09.13.

 

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Laki utcai óvodában a következő időpontokban lesznek a szülő értekezletek megtartva:
Százszorszép csoport: 2017.09.27-én  szerdán 16:30-tól
Pitypang csoport: 2017.09.21-én csütörtökön 16:30-tól
Búzavirág csoport: 2017.09.27-én szerdán 16:30-tól
Tulipán csoport: 2017.09.11-én hétfőn 16:30-tól
Pipacs csoport: 2017.09.19-én kedden 16:30-tól
Boglárka csoport: 2017. 09.28-án csütörtökön 16:30-tól
Margaréta csoport: 2017.09.20-án szerdán 17:00-tól
Nárcisz csoport: 2017.09.28-án csütörtökön 16:30-tól
Hóvirág csoport: 2017.09.13-án szerdán 16:30-tól
Tisztelettel: Titkárság
2017.09.12.

 

 

 

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/18-as nevelési évre vonatkozóan, aki igénybe szeretné venni az ingyenes óvodai gyermekétkeztetést, az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • letölthető nyomtatvány :    Letöltés
  • személyesen átvehető a Laki utcai óvoda titkárságán,
melyet kérnénk szépen kitöltve 2017.08.31-ig leadni.
Együttműködésüket megköszönve:
Titkárság
2017.08.15.
______________________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket,hogy az új szülők szülői értekezlete 2017.06.19-én hétfőn 16 órai kezdettel lesz. Melynek helyszíne: 2141 Csömör Laki u. 3. A változás oka: a beiratkozási adatok feldolgozása a vártnál több időt vesz igénybe.
Megértésüket nagyon köszönjük!
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.05.15.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket,hogy a várható viharos idő miatt, a mai Laki utcai sportnap elmarad.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.05.12.
________________________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket,hogy az új szülők szülői értekezlete 2017.06.12-én hétfőn lesz.
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.05.10.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket,hogy a beiratkozás időpontjáról
a visszaigazoló e-mailt, spam vagy promóció mappában is legyenek kedvesek megtekinteni.
Köszönettel:
Titkárság
2017.05.04.
_______________________________________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülők!
Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket,hogy óvodánkba a 2017/18-as nevelési évre beiratkozni vágyók  a  ” Beiratkozás ” menüpontunk alatt : időpontot tudnak foglalni, továbbá le tudják tölteni a beiratkozáshoz szükséges adatlapunkat. Minden Kedves Szülőt arra kérünk,hogy egy időpontot jelöljön meg!
Együttműködésüket megköszönve:
Unyi Tamara
igazgató
2017.04.14.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Tisztelt Szülők!
Ezúton értesítjük Önöket,hogy óvodánkban a nyílt nap 2017.04.24-én hétfőn 10 órától lesz. Melynek helyszíne: 2141 Csömör, Laki u. 3. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.04.11.
———————————————————————————————————————————————————————————–
Tisztelt Szülők!
A beiratkozási hirdetményt
-a 2017/2018-as
nevelési évre- a ” Beiratkozás”
menüpontban olvashatják.
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.04.07.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Tisztelt Szülők!
Óvodánkban a nyílt nap tekintetében változás történt.
Új időpontja: 2017.04.24.
Bővebb tájékoztatás a jövő héten várható.
Megértésüket köszönjük.
2017.04.03.
———————————————————————————————————————————————————————————–
Tisztelt Szülők!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Laki utcai óvoda Családi egészség- és sportnapját illetően változás történik, az Országos Ballagás figyelembe vétele miatt.
Új időpont: 2017. május 12.(esőnap nincs)
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Unyi Tamara
igazgató
2017.04.03.
————————————————————————————————————————————————————————————
Tisztelt Szülők !
Kérjük szépen Önöket,hogy adójuk 1 százalékával támogassák intézményünk alapítványát.Alapítvány A Csömöri Óvoda Gyermekeiért
Adószáma: 18686988-1-13
Nagyon szépen köszönjük!