Engedjétek, hogy szeressünk Benneteket!

A beszoktatás pillanatától kezdődik az a nevelés, melyet úgy fogalmaztunk meg, hogy: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag. Mindezt nagyfokú tudatossággal lehet elérni, melyet egy nevelőtestületünk közösen gondolt végig. A mi felfogásunk szerint az óvoda teljes közössége felel azért, hogy a társadalomba belépő, kicsi, bizonytalan gyermekek minél előbb biztonságot érezzenek az óvodában. Ehhez viszont sok-sok kedves simogatás, élmény szükséges.

A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek óvodához való érzelmi kötődését. A szülőkkel együtt megteremtjük a lehető legnyugodtabb feltételeket a gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvodával.

Ha lehetséges, minél hosszabb időn keresztül úgy, hogy egyre kevesebb időt töltenek bent. A gyermekeknek a szülő jelenléte biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismeri az óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, tevékenységeit, szokásait. A beszoktatásban mindkét óvodapedagógus részt vesz, és a dajkával együtt gondosan előkészítik ezt az időszakot. A sok érdekes, ízléses játék mellett mesével, ölbéli játékokkal, mondókákkal kedveskedünk a gyermekeknek. Az idősebb óvodások segíthetnek mesedramatizálással, énekes játékkal, verseléssel az érzelmileg bizonytalan, szorongó gyermekek beszoktatásában.

A gyermekek már a beszoktatás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végzik a mindennapi tevékenységet, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékos módszerrel gyakoroltatunk, természetesen figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, otthonról hozott szokásait.

A nagyobb gyermekek segítenek a kiscsoportosok öltöztetésében, gyengédséggel, szeretettel veszik őket körül.

“Az én mondókám, versem, énekem” új módszerünk a beszoktatáshoz. A gyermek első személyes kötődését, esztétikai élményét a csak neki leírt mondóka, vers vagy ének adja. A beszoktatás első napjára elkészítjük a gyermekek jelét úgy, hogy a jeléről szóló mondókát, verset vagy éneket aláírjuk, vagy a hátoldalára ragasztjuk (így a szülő is megismerheti). Ez lesz a gyermeknek szóló első esztétikai üzenet.

Ezeket a jeleket a csoportban kitesszük, hogy a gyermekek minél többször le tudják venni, és kérjék, hogy az ő mondókájukat vagy éneküket mondja el az óvó néni. Ennek nagyon örülünk, mert szeretnénk, hogy elsőként a saját mondókáját tanulja meg a gyermek.

Egy héten kb. 6 új gyermek érkezik. 2-3 napig édesanyjukkal 9.30 – 11.30-ig tartózkodnak a gyermekek az óvodában. Ezután a 3-4-5. napon a gyermek az óvodában tízóraizik és ebédel. A hatodik munkanaptól az óvodában alszik.

Figyelembe vesszük, hogy a gyermekek elválása a szülői otthontól, az otthoni szokásoktól eltéréseket mutat, mutathat. Az óvodapedagógus felelőssége ezt értő gonddal kezelni!

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.