Boglárka csoport

 

A pedagógusok neve: Andrási Sándorné és Mónusné Deák Mária Magdolna

Nevelőmunkát közvetlenül segítő: Horváthné Egri Szilvia

A csoportban a gyermekek száma: 26 fő

A csoport összetétele:

Korcsoport (születési időintervallum) 3 év alattiak

(2015. 09. 01 – 2016 08. 31.)

3-4 évesek

(2014. 09. 01 – 2015 08. 31.)

Összesen
A lányok száma 1 11 14
A fiúk száma 2 10 12
Összesen 3 21 26

 

A csoportszobánkban a sárga szín dominál, és kiemelt helyet kap a három művészeti sarok: zenei sarok a kör alakban elrendezett 6 székkel; a rajzos térben elhelyezett két asztal, ahol a különféle kellékek segítik az alkotást; és a bensőséges hangulatot árasztó mesesarok.

A gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével alakítottuk ki a játékterületeket (kuckókat) és kreativitást (konyhai, orvosos, ügyességi játékok, azonosulást segítő ruhadarabok, értelem- és képességfejlesztő játékok) kibontakoztató játékeszközzel gazdagítjuk. Olyan szokásrendszert vezetünk be, amely segíti a nyugodt, kreatív, alkotó légkör kialakítását, lehetőséget teremtve ezzel a szabad játékra, együttműködésre. Támogatjuk a gyermekeket a kreatív játékhelyek létrehozásában. Igyekszünk biztosítani a tartalmas játékhoz szükséges időt.

A konfliktusok feldolgozása során kellő figyelemmel, kivárással meghallgatjuk a sérelmeket, és a megoldásában olyan helyzeteteket igyekeztünk teremteni, melyben a gyermek felelősségérzete erősödhet. Arra ösztönöztük őket, hogy tudjanak lemondani szándékukról, ha a többiek elgondolása ésszerűbb. A családok ismeretében igyekszünk építő módon a gyermekek konfliktusmegoldó képességét finomítani, megoldási variációikban alternatívát felajánlani. Többnyire segítő kérdésekkel, rávezető javaslatokkal működik. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek közötti konfliktusmegoldó képesség fejlesztésére a másság elfogadására.

Játéktémáink: a bábozás (magyar népmesék); építés a szőnyegen különböző formák felhasználásával (flakonok, falapok, dobozok, stb.) A meghitt mesesarok és a babakonyha területén játszhatnak (orvosos, fodrászos, vendéglátás stb.); átváltozáshoz szükséges kellékek kincses ládájában menyasszonyi ruha, kötény, kalap, rendőr-, orvos-, vadász-, indián-, vasutas, stb. jelmez rejlik. Szívesen tevékenykedhetnek a rajzos térben (a kreativitást kibontakoztató rajzoláshoz, festéshez, kézimunkához felhasználható anyagok, eszközök, kellékek rendelkezésükre állnak) több napon keresztül. Örömmel alkothatnak az asztalnál konstrukciós játékokkal, építményeket a DUPLO játékból.

Az udvari játékidőt naponta kocogással-futással kezdjük, majd az udvar adta lehetőséget kihasználva rajzolhatnak, lovacskázhatnak, homokozhatnak, kerékpározhatnak.

Az intézmény részéről kapott anyagi támogatást felhasználva igyekszünk a gyermekek életkorának megfelelő játékeszközökkel gazdagítani a képességfejlesztő eszközeinket.

A gyermekek testsúlya, testmagassága, láb-kéz mérete, szem- és hajszíne növekedésük és fejlődésük ütemétől függően változik, ezért összehasonlító méréseket végzünk ezeken a területeken, mely elősegíti a matematikai tapasztalatok gyűjtését, valamint segíti a gyermekek önmegismerését, társak megismerését.

Van, akinek eleget mondták, hogy „Ez igen, ügyes voltál.”, vagy „Köszönöm, hogy segítettél”. Azonban vannak, akiknek ebből nem jutott elég, s felnőtt korukban is szomjazzák, ezeket, a szavakat.

Az egymásra figyelés, az együtt töltött idő a legfontosabb szeretet-kifejezési mód.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.