Búzavirág csoport

A 2018/19-es nevelési évben 26 kisgyermek kezdte meg, vagy folytatja óvodás éveit. A csoportba 16 fiú-, és 10 leánygyermek, életkoruk szerint két 3-4 éves, két 4-5 éves, huszonkét 5-6-7 éves gyermek jár.

Az elmúlt évben öt kisgyermektől búcsúztunk, akik iskolába, vagy másik óvodába mentek. Közülük – nagy örömünkre – már többen meglátogattak minket.

A Búzavirág csoportba minden kisgyermek szeret járni. A legtöbben már négy éve megérkezésükkor jelzik a megérkeztem táblán, hogy aktív résztvevői lesznek a napnak, és ezt be is bizonyítják az óvodában töltött idő alatt.

Csoportszobánkat esztétikusan rendeztük be, harmonikus, megnyugtató.

A gyermekek szeretetben, biztonságban töltik mindennapjaikat nálunk, amelyhez hozzájárul kialakított szokás- és szabályrendszerünk, ezzel állandóságot nyújtunk számukra. Mindig jut időnk az ok-okozati összefüggések feltárására.

Játéktevékenységük szerteágazó. Szerepjátékokban nagy kedvvel, és elmélyülten vesznek részt. Építőtevékenységük kreatív, ötleteiket megvalósítják. Társas- és szabályjátékokban örömmel vesznek részt, de azt még nem tudtuk megvalósítani, hogy ezekben mindenki győztes lehessen.

A foglalkozásokat szeretik, nyitottak az új ismeretek elsajátítására. Már önállóan eljátszanak meséket, a bábozás is megjelenik mindennapjainkban. Szeretnek énekes játékokat játszani, amiket addig játszunk, ameddig mindenki szerepelhet bennük. Sokszor egyedül mondanak verset, énekelnek éneket. A rajzos terünkben szép, kreatív munkákat alkotnak, változatos technikákkal. A mozgásos tevékenységeket nagyon kedvelik, sokszor a csoportszobában is próbálkoznak velük.

Negyedévenként projekt rendszerben dolgozunk fel egy-egy témát, amelynek a szülők és a gyermekek aktív résztvevői. Jelenleg a „Körte” projektünk folyik, amelyben a kóstolgatás, és a sütés is benne van a gyermekek nagy örömére.

Szeretik, ha valamilyen feladatot kapnak, el is végzik, segítenek egymásnak.

Nálunk is akadnak konfliktusok, nehéz helyzetek, amit mindig igyekszünk megbeszélni velük.

A gyermekek szeretetét mindennap megtapasztalhatjuk. Ragyogó, boldog, csillogó szemeiket öröm látni.

A gyermekek szüleinek őszinteségét, támogatását, segítségét köszönjük.

Köszönettel: Bencsikné Bodzási Krisztina (óvodapedagógus), Igar Katalin (óvodapedagógus), Németh Judit (pedagógiai asszisztens), Szarka Lajosné (dajka)

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni,
ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”
(Szabó Magda)

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.