Hóvirág csoport

A pedagógusok: Felsőová Beáta és Bereczki Márta
A nevelőmunkát közvetlenül segítő: Borbély Veronika
A pedagógiai asszisztens: Miklósné Kovács Mariann
A csoportban a gyermekek száma 25 fő.
A csoport összetétele:
3 év alatti fiú: 1 fő
3-4 éves lány: 4 fő; fiú: 7 fő
4-5 éves lány: 4 fő; fiú: 4 fő
5-6 éves lány: 1 fő
6-7 éves lány: 1 fő; fiú: 3 fő

Csoportunkban az egyik óvodapedagógus és a dajka néni új dolgozóként szeptemberben kezdte meg munkáját. Ezért a már kialakult szokásrendszert kiegészítve, kissé átalakítva szeretnénk programunk alapelveit megvalósítani. Kilenc új kisgyermek érkezett a csoportba.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a három korosztály egyre inkább egységes kis közösséggé váljon.
Az új kicsik befogadását szeretetteljes, biztonságot nyújtó érzelmi légkör megteremtésével – sok mondókával, verssel, mesével, énekkel – próbáljuk zökkenőmentessé tenni.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódó gondozási tevékenységek kialakításánál építünk a csoportba járó nagyobb gyermekek segítségére is.
A két nagyobb korosztály esetében segítjük az új barátságok kialakulását, a meglévőket pedig támogatjuk.
Csoportunkba egy SNI gyermek jár, aki különös bánásmódot igényel gyermekkori autizmus miatt. Nagyon fontosnak tartjuk egymás elfogadását, segítését, mind a gyermekek, mind a szülők esetében.
A csoportban kialakított művészeti sarkok szerepét is szeretnénk a bensőséges, családias légkör megteremtésére és a gyermeki alkotókészség fejlődésére használni.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.