A csoport dolgozói:

pedagógusok: Pásztor Ferencné, Rózsa néni (óvodapedagógus) és Verzárné Váradi Ágnes, Ági néni (óvodapedagógus – tanító)

dajka: Dobosné Farkas Zita, Zita néni

pedagógiai asszisztens: Szőke Gabriella, Gabi néni

Alapelvünk a szeretetteljes, bizalomra épülő, következetes nevelés.

Csoportunkba 24 kisgyermek jár, akik életkoruk szerint 2,5-4 évesek (azaz kiscsoportosok), illetve 5-6-7 évesek (azaz nagycsoportosok). Mind az életkor, mind pedig a nemek szerinti eloszlást tekintve kiegyenlített a csoportszerkezet, hiszen a kiscsoportosok száma 11 fő, a nagycsoportosok száma 13 fő, a kislányok 11-en, a kisfiúk pedig 13-an vannak. A két életkor összeegyeztetését úgy próbáljuk megoldani, hogy mind a kicsikből, mind a nagyokból a lehető legjobbat csalogassuk elő vele. A nagyok példát mutatnak, segítenek a kisebbek gondozásában. A kicsik látják és utánozzák a nagycsoportosokat, játékban, fejlesztő tevékenységben egyaránt.

Csoportszobánk napfényes, világos, a vérnarancs és a vanília sárga színek uralkodnak benne, ami vidám, derűs hangulatot áraszt. A három fő tevékenységi területhez kapcsolódva rendeztük be a csoportszobát.

A zenesarokban a gyerekek mondókáznak, énekelnek, ritmushangszerekkel zenélhetnek – játékidőben, vagy szervezett tevékenység közben. Ezáltal fejlődik a memóriájuk, ritmusérzékük. A kiscsoportosok kedvelt helyszíne, szinte mindig zenélnek itt ketten-hárman. A nagyok általában a szervezett tevékenységbe kapcsolódnak be örömmel, de nem ritka, hogy ők játszanak itt egy-egy kicsit kísérve, vele játszva.

A mesetér a mesélés, verselés, dramatikus játék helyszíne. Itt nemcsak mesét verset hallgatnak, hanem mesekönyvet nézegetnek, önállóan báboznak, jelmezekbe bújhatnak,  sőt, drapériákból, mesepárnákból “építkeznek”, vagy piknikeznek a gyerekek, de a nagymozgás fejlesztő játékok is itt kapnak helyet (igény szerint) ( trambulin, forgós tölcsér). Fejlődik itt a szókincs, szabálytudat, térlátás, az együttműködő készség, nagymozgás is. Kicsik és nagyok egyaránt kedvelt helyszíne.

A rajzos tér a festés, rajzolás, barkácsolás helyszíne. A polcokon lévő eszközöket szabadon használhatják a gyerekek (színes ceruzák, filctollak, színes tollak,zsírkréták, vízfesték, fonalak, textilek, ragasztó, gyurma). Az ollót egyenlőre a nagycsoportosaink használhatják szabadon. A kisebbekkel most tanítgatjuk a helyes technikát. Finommotorika és fantáziafejlesztés zajlik itt. A kiscsoportosok kedvelt tevékenysége itt a gyurmázás és a festés, a nagycsoportosok rajzolnak, vágnak és ragasztanak.

A játékeszközök a szabad játékhoz változatosak, kicsi és nagy egyaránt megtalálhatja a számára megfelelőt.  A szőnyegen való építő-konstruáló játékhoz vannak fakockák, útépítő lapok, fasínek, műanyag- és fém járművek, jelzőtáblák, állatok, épületek, tologatós és húzogatós játékok. A kicsik és nagyok szívesen játszanak itt együtt és külön is. Fejlődik itt a térlátás, a nagymozgás és a finommozgás egyaránt, a fantázia, az önmegvalósítás.

Az asztali konstruáláshoz LEGO, JAVA, műanyag építőkocka, babaház, babák. Ezek a játékok fejlesztik a gyerekek fantáziáját, térlátását, térérzékelését, finommotorikáját, hogy csak egyet-kettőt említsünk. Az asztali játékok között puzzle-k, Logico és LÜK feladatok, társas- és kártyajátékok, pötyi, formakirakók szerepelnek, amely fejleszti többek között a gyerekek memóriáját, alak-háttér, rész-egész észlelését, finommotorikáját, szabálytudatát.  Ezekkel az “asztalnál ülést igényelő” játékokkal – érthető módon – a nagyobbak jobban szeretnek játszani, hiszen ez felel meg életkori sajátosságaiknak. Jellemző, hogy a kiscsoportosok melléjük ülnek, és figyelik őket, illetve az ő életkoruknak való játékokkal szívesen játszanak.

A szerepjáték helyszíne a babakonyha. Itt lehet – többek között – anyát utánozni, ahogy ebédet főz, vagy gondozza a kistestvért. A lehetőséget színes és változatos eszközökkel biztosítjuk, úgy mint műanyag gyümölcsök, étkészlet, kis fazekak, terítők, babák, táskák, telefonok, flakonok, fényképező gép, stb. A kiscsoportosok kedvelt játékhelyszíne ez, hiszen a szerepjáték, az utánozós játék az ő életkori sajátosságuk.

Az udvari játék kicsik és nagyok kedvence, hiszen itt lehet szaladgálni, motorozni, csúszdázni, lovacskázni, homokozni, persze a minden nap megbeszélt keretek között. Külön játszóudvarunkat a kicsik is megszokták, határaikat betartják.

A napok, hónapok, évszakok múlását és változását folyamatosan figyelemmel kísérjük, a megfelelő helyeken jelöljük is, ehhez táblákat (évszak, napszak, hetirend, születésnap), naptárat készítettünk.

A környezeti, matematikai anyanyelvi ismeretek bővítésére sok játékot játszunk játékidőben és az úgynevezett holtidőben, vagyis amikor várakozni kell. Elsősorban a nagycsoportosok kedvelt tevékenysége a szólánc, a titkos neves játék, a találós kérdés, a halandzsa mondókázás, a robotnyelv, “Liccs-loccs, megjött a kishajó”, összeadások, kivonások, számszomszédok, de a kicsik is szívesen játsszák a “kismanó a nyelvünk”, vagy az “ujjaink az időjárás” játékokat.

A munka jellegű tevékenységekhez kapcsolódóan elmondhatjuk, hogy a kicsik ügyesen próbálkoznak az öltözéssel. Ami nehezebb abban a nagyobbak a segítségükre vannak. Öröm nézni, ahogyan a nagycsoportosok segítik, babusgatják a kicsiket az öltözőben. A terítésben is egyre önállóbbak a kicsik. A nagycsoportosok szépen terítenek, önállóan kenik tízóraihoz a kenyeret, töltik a folyadékot. Ebédnél a nagycsoportos napos segédkezik.

Gyakori, hogy várják a megérkezőt az ajtóban, vagy egyből hívják a játékba egymást, öleléssel fogadnak bennünket, vagy hozzánk bújnak, ha szomorkodnak.  Nagy öröm számunkra, hogy a csoportunkba járó gyermekek szeretik egymást, és szeretnek, elfogadnak bennünket felnőtteket is.

“Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

/Varga Domokos/

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.