Intézményünk a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda, mely 2007. szeptember 30-án nyitotta meg kapuit.

10 csoportban fogadjuk a gyermekeket, amelyek közül egy szlovák és egy német nemzetiségi hagyományokat ápoló csoport.

Mint minden magyarországi óvodára, a mi intézményünkre is jellemző, hogy a köznevelési rendszerben szakmailag önálló nevelési tevékenységet folytatunk. A családi nevelést egészítjük ki a gyermek 3 éves korától az iskolába lépésig. A játékot – mint az óvodás korosztály alapvető tevékenységét – kiemelten fontosnak tartjuk. Az egész napirendet átszövi, hiszen ebben az életkorban a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Nagy szerepet szánunk a spontán szerzett ismeretek megszerzésének, ezért gyermekek érdeklődésére és kíváncsiságára támaszkodva tervezzük meg az óvodai életet. Így a gyermeki tanulás saját élményű tapasztalatszerzés és mintakövetés formájában az egész nap folyamán adódó helyzetekben valósulhat meg. Ez természetes módon növeli a játék és a játékos tevékenységek jelentőségét.

Helyi óvodai programunkat Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programja alapján készítettük el, mivel nevelőtestületünk ezzel a programmal tudott a legjobban azonosulni – figyelembe véve a környezeti adottságokat, személyi, tárgyi feltételeket. E program lehetőséget nyújt a magyar és benne a csömöri hagyományok megőrzésére, továbbadására már az óvodás korosztály körében is. (Bővebb információt a Programunkról címszó alatt olvashat!)

Játékeszközeinket – fenntartói segítséggel és alapítványi hozzájárulással – évről évre fejlesztjük, gyarapítjuk. A csoportszobákat a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően rendezik be az óvodapedagógusok.

Az udvari játékhoz különálló játszóterületet alakítottunk ki, ami megfelelő a nyugodt, biztonságos játéktevékenységhez.

Gondozzuk, ápoljuk, óvjuk és neveljük a gyermekeket.

Az óvodánkba járó gyermekeket meglátogatjuk a családjukban annak érdekében, hogy megkönnyítsük az új környezetbe való beilleszkedést, illetve segítséget adhassunk a családoknak esetleges nevelési problémáikban.