“Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”

PROGRAMUNK ALAPELVE

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

KIINDULÁSI PONTJAINK

  • Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető.
  • Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért

a felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy: “Tisztellek Téged,fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”

 • Minden gyermek ismerje és tudja meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül.

GYERMEKKÉPÜNK

Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Elsődleges célunk az emberi személyiség kibontakoztatása, amely során biztosítjuk az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését az életkori- és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. A gyermeki személyiséget úgy szeretnénk alakítani a művészeti nevelés segítségével, hogy az iskolába lépés idejére nyitott, érdeklődő, önálló, természetszerető és -védő, tisztelettudó, segítőkész egyén váljék belőle.

ELMÉLETI SÍKON

Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című program alappillére kettős: az érzelmekre épít, és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotóképességének fejlesztését hangsúlyozza.

Az érzelmeknek – fejlődéslélektani tanulmányaink és gyakorlati tapasztalataink alapján is megállapíthatjuk, hogy – rendkívüli jelentősége van az óvodás gyermek életében. Tudjuk, hogy ez a kor a nagyfokú emocionális ingerlékenység, érzelmi labilitás, polarizált érzelmek kora. Ezen sajátosságokat olyan szeretetteljes pedagógiával szeretnénk befolyásolni, amelyben a gyermek érzelme differenciálódhat, érzelmi állapotának tartóssága növekedhet, a gyermek érzelmi labilitása csökkenhet, megszelídülhet végleteket mutató érzelmi reagálása, fokozódhat az érzelmek feletti uralkodás képessége, kialakulhat a gyermek gazdag érzelmi skálája, és megerősödhetnek magasabb rendű érzelmei.

A program másik alappillére a tevékeny óvodai élet megteremtése, amelyben hangsúlyt kapnak a művészeti értékek, hogy a kreatív gondolkodási irányt megerősítsék. A divergens, kreatív gondolkodás megerősítése utat nyit a képzelőerő, alkotóerő kibontakoztatásához.

Ehhez az alábbi kreatív gondolkodás területét bemutató elmélet (J. Geoffrey Rawlinson: A kreatív gondolkodás és az ötletbörze) találó, amely kapcsolatot teremt a művészettel és a humorral, valamint utat nyit a tapasztalat útján szerzett gondolkodásra.

HUMOR HAHA Robbanásszerűen oldja a feszültséget, lazít, jó közérzetet teremt

 

FELFEDEZÉS AHA Hagyja a gyermeket kíváncsiskodni, kutatni a tárgyi, természeti, társadalmi környezetet észrevenni

 

MŰVÉSZET AH Segít megélni a művészet által kiváltott érzelemgazdag és ellenőrzött feszültségoldást

A GYAKORLATBAN

Csoportszobáink:

 • minden csoportszobánkban két szín dominál.

Kiemelt helyet és dekorációt kapott a három művészeti sarok:

 • a zenei sarok a kör alakban elrendezett 6 székkel
 • a melegséget árasztó esztétikus mesesarok
 • a két asztalnyi teret elfoglaló rajzos tér, ahol a különféle tárgyi eszközök segítik az alkotást.

A kiemelt szerep nemcsak a téri elhelyezkedésben, hanem a mindennapi tevékenységekben is megjelenik. Ötféle tevékenységi területen fejlesztjük az értelmi képességeket:

 1. vers, mese, dramatikus játék
 2. ének, énekes játék, zenehallgatás
 3. rajzolás, mintázás, kézimunka
 4. mozgás, mozgásos játék
 5. a környezet tevékeny megszerettetése

A mi óvodánkban minden nap hallgathatnak mesét a gyermekek, melyek mélyebb átélését dramatikus játékokkal segítjük. A verstanulás egyénileg történik. Alkalmakat teremtünk vershallgatásra is, amikor egy-egy hosszabb lélegzetvételű verset csak meghallgatás és gyönyörködtetés céljából mondunk el a gyermekeknek.
A zenei képességfejlesztés mikrocsoportos formában, egyszerre maximum 6 gyermekkel történik. Az énekes játékot – mivel közösséget, társas kapcsolatot igényel – az egész csoporttal közösen játsszuk. Alapelvünk, hogy jó időben a friss levegőn, nagy térben énekeljünk hetente egy énekes játékot. A zenehallgatás is egyedi: a nap bármely szakában hallgathatják a gyermekek az óvodapedagógus énekét vagy más, értéket közvetítő dalanyagot. Folyosózene várja reggelente a gyermekeket és szüleiket, amely megnyugtató módon, halk komoly- vagy népzene formájában hallható – esztétikai és művészeti élményt közvetítve. A fantáziát és az alkotóképességet fejlesztve és az alkotókedv fokozása érdekében legalább kétféle technikát vagy témát ajánlunk fel a gyermekek számára a rajzolás, mintázás, kézimunka során. A csoportszobákban ún. “minigalériában” állítjuk ki a gyermekek alkotásait. Ezt visszük tovább a t ágabb térbe: óvodáinkban központi helyen található az “ovigaléria”. A művészeti nevelést szolgálják a negyedévente megrendezett ovigaléria-kiállítások. Itt kapnak helyet az arra vállalkozó – lehetőség szerint – helyi művészek alkotásai. Így hozva gyermekközelbe a művészetet.
Heti egy alkalommal szervezünk csoportjainkban mozgásos tevékenységet az esztétikus járás, mozgás kialakítása, a különböző mozgáselemek megismertetése és a mozgásszervi rendellenességek megelőzése érdekében.
A környezet megszerettetésével kapcsolatos alapelvünk: “Szeresd, ismerd, védd a környezetet!” Ez az elv hatja át az óvodai élet mindennapjait. Ennek érdekében környezetismereti foglalkozásaink zömét a szabadban szervezzük meg mikrocsoportos – max. 10 fős – szervezeti formában. Célunk a felfedezés, a rácsodálkozás lehetőségének biztosítása, valamint a tudatos felismerés, reagálás megtanítása és a tapasztalat által történő ismeretszerzés elősegítése.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.